De Rechtzetting
1 april 2015
Hoofdpunten

De Wever nuanceert: ‘Spleetogen en negers heel soms ook slachtoffer van racisme’

Bart De Wever nuanceert zijn stelling dat hij nog nooit een Aziaat heeft ontmoet die zich slachtoffer van racisme voelt. ‘Spleetogen en negers worden misschien ook wel eens racistisch behandeld.’

‘Verkeersdoden tijdens eclips tellen niet mee’

De honderden verkeersdoden die de zonsverduistering heeft veroorzaakt, worden niet opgenomen in de statistieken. ‘De omstandigheden waren te uitzonderlijk’, verklaart minister van Mobiliteit Ben Weyts.

Archief

Links

Bestuurslid: ‘Beleidsplan Universiteit Gent rechtstreeks gebaseerd op Mein Kampf’

30 maart 2015

De golf van klachten over de wanpraktijken binnen de Universiteit Gent blijft aanzwellen. Een lid van de raad van bestuur heeft nu toegegeven dat het strategisch plan 2015 gebaseerd werd op ‘Mein Kampf’.

Aula

Het lid van de raad van bestuur wenst anoniem te blijven, niet alleen uit veiligheidsoverwegingen, maar ook omdat hij jarenlang medeplichtig was aan de praktijken die de Universiteit Gent aan de rand van de afgrond brachten.

‘Ik wil nu toch mijn verhaal doen, omdat ik heb ingezien dat het zo niet langer kan. En omdat ik tot een andere politieke partij behoor dan de mensen die ik wil treffen met mijn getuigenis, dat spreekt’, aldus onze bron.

‘Het hele idee om de macht van de vakbonden te beperken en de pensioenen van contractuele medewerkers niet uit te betalen is rechtsreeks ontleend aan de ideeën die Adolf Hitler in zijn basiswerk heeft opgetekend’, onthult het bestuurslid. “De voorzitter heeft tijdens de vergaderingen trouwens een exemplaar van Mein Kampf op tafel liggen en citeert er vaak uit om punten van onenigheid te beslechten. Ook het strategisch beleidsplan verwijst rechtstreeks naar Hitlers Drang nach Osten, waarbij vooral de erfvijanden uit Leuven en Antwerpen worden geviseerd.’

De realiteit binnen de instelling is nog erger dan aanvankelijk gedacht. De pesterijen en de heersende angstcultuur binnen de instelling blijken geen alleenstaande gevallen, maar worden centraal gestuurd en aangemoedigd, getuigt onze bron.

Pijnlijk is de getuigenis van een secretaresse van een niet nader genoemd decaan. ‘Ik wou een groter bureau met zicht op de straat, maar dat werd me door mijn directe overste botweg geweigerd’, zegt zij. ‘De man staat bekend als belangrijk wetenschapper en zetelt in de raad van bestuur, dus wat kan ik beginnen?’

Een gelijkaardige getuigenis bereikte ons van een tijdelijke kracht op de Dienst Onderzoeksaangelegenheden. ‘Ik moest om 15 uur naar huis om boodschappen te doen, maar mijn diensthoofd had het ontdekt en heeft mij verplicht om een halve dag verlof op te nemen omdat ik officieel tot 17 uur moet werken. De man is professor, dus hij heeft alle macht. Hoe groter de geest, hoe groter het beest!’

Gepeste secretaresse:
‘Ik kreeg van mijn baas geen groot bureau met zicht op straat’

Volgens onze anonieme bron is dat allemaal geen toeval. ‘Neen, mocht de Duivel zelf de Universiteit Gent besturen, het beleid zou niet slechter zijn.’

Wever-groot
26 maart 2015

De Wever nuanceert: ‘Spleetogen en negers heel soms ook slachtoffer van racisme’

Bart De Wever nuanceert zijn stelling dat hij nog nooit een Aziaat heeft ontmoet die zich slachtoffer van racisme voelt. ‘Spleetogen en negers worden misschien ook wel eens racistisch behandeld.’

7 Reacties | Lees meer ...

Zonne-Weyts
20 maart 2015

‘Verkeersdoden tijdens eclips tellen niet mee’

De honderden verkeersdoden die de zonsverduistering heeft veroorzaakt, worden niet opgenomen in de statistieken. ‘De omstandigheden waren te uitzonderlijk’, verklaart minister van Mobiliteit Ben Weyts.

1 Reactie | Lees meer ...

Zonne-eclips
19 maart 2015

Verduistering veroorzaakt door grootbanken

De zonsverduistering van morgenochtend is naar alle waarschijnlijkheid het werk van een groep niets ontziende topbankiers. Het KMI waarschuwt toezichthouders voor tijdelijke blindheid.

2 Reacties | Lees meer ...

Kevin Janssens
18 maart 2015

Kevin Janssens vervangt Josje bij K3

Om het groeiend marktsegment van homoseksuele vaders met kinderen aan te boren, zal Studio 100 Josje Huisman (K3) vervangen door acteur Kevin Janssens. De groep maakt dus een doorstart.

3 Reacties | Lees meer ...

Kris Peeters-akkoord
11 maart 2015

Compromis over communicatie akkoord SWT

De sociale partners en de regeringspartijen hebben een overeenkomst bereikt over hoe ze zullen communiceren over het bereikte akkoord over het brugpensioen. Hun enthousiasme is niet eensluidend.

3 Reacties | Lees meer ...

sinksenfoor-2013.preview
05 maart 2015

Foordreigingsniveau verhoogd in Borgerhout

Borgerhouts districtsburgemeester Marij Perneel heeft het foordreigingsniveau verhoogd. Niveau 4 betekent dat een Sinksenfoor haast onvermijdelijk wordt geacht, met alle kwalijke gevolgen van dien.

1 Reactie | Lees meer ...

BELGIUM-FLEMISH PARLIAMENT
04 maart 2015

Muyters eist ontslag Ben Weyts na rekenfout

Dat minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts een rekenfout van 4 miljard euro heeft gemaakt, is voor de Vlaamse minister van Innovatie ‘onaanvaardbaar.’ Hij eist het ontslag van zijn collega.

6 Reacties | Lees meer ...